סמית

??
שלנו הייתה בזכותך. , , , הייתה נוחה. ברמה גבוה. היה טרי, בזמן. לתכנן …